IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2009


Den 7 april hölls IF ÖKA:s årsmöte i sammanträdes-
rummet Gottne, gamla stadshuset, Nygatan 18.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes
Dagny Skyttberg respektive Inger Tjernström.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhets-
berättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade
på ett överskott för verksamhetsåret 2008.
Föreningens ekonomi är god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2007/2008
var 3 630 st (+ 3 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma
för år 2009.

Följande val skedde:
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Maria Nylander, kommunledningskontoret
Anders Hellström, barn- och utbildningskontoret
omval
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
AnniLee Näslund, kommunledningskontoret
Gunilla Edman , omsorgsförvaltnngen
omval
omval
valberedning Annika Rickardsson, kommunledningskontoret
Kerstin Nordin, plan- och miljökontoret

omval
nyval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu