IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2010


IF ÖKA:s årsmöte hölls onsdagen den 14 april 2010 i sammanträdesrummet Gottne, gamla stadshuset,
Nygatan 18.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes
Dagny Skyttberg och Annika Rickardsson.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhets-
berättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade
på ett överskott för verksamhetsåret 2009.
Föreningens ekonomi är god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2007/2008
var 3 560 st (-70 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma
för år 2010.

Följande val skedde:
IF ÖKA:s ordförande tillika
styrelsens ordförande för
en tid av två år
Arnold Eriksson, kommunledningskontoret omval
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Kerstin Eriksson, kommunledningskontoret
Ulla Berglund, tekniska kontoret
omval
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
AnniLee Näslund, kommunledningskontoret
Gunilla Edman , omsorgsförvaltnngen
omval
omval
sektionsordförande
för en tid av två år
Carina Holmgren, friluftssektion
Kjell Yngvér, golfsektion
Ulla Berglund, vattenträningssektion
omval
omval
omval
två revisorer jämte en
suppleant för en tid
av två år
Åke Westin, kommunledningskontoret
Kristina Mårtensson, barn- och utbildning
Dagny Skyttberg, kommunledningskontoret
omval
omval
omval
valberedning Hanna Lif, kultur- och fritidskontoret
Kerstin Nordin, plan- och miljökontoret

nyval
omval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu