IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2012


IF ÖKA:s årsmöte hölls lördagen den 24 mars 2012 hos Friskis&Svettis i Örnsköldsvik.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes
Dagny Skyttberg och Carin Westman.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhets-
berättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade
på ett underskott för verksamhetsåret 2011.
Föreningens ekonomi är god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2010/2011
var 3 525 st (-35 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma
för år 2012.

Följande val skedde:
IF ÖKA:s ordförande och
styrelsens ordförande för
en tid av två år
Arnold Eriksson, kommunledningsförv omval
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Kerstin Eriksson, konsult och service
Ulla Berglund, konsult och service
omval
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
Gunilla Edman, kommunledningsförv
Ulrica Almén, Miva
omval
nyval
sektionsordförande
för en tid av två år
Carina Holmgren, friluftssektion
Ulrika Engfors Holmbom, golfsektion
Ulla Berglund, vattenträningssektion
omval
nyval
omval
två revisorer jämte en
suppleant för en tid
av två år
Åke Westin, kommunledningsförv
Marianne Westling, bildning
Dagny Skyttberg, konsult och service
omval
nyval
omval
valberedning Hanna Lif, kommunledningsförv
Kerstin Nordin, kommunledningsförv

omval
omval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu