IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2013


IF ÖKA:s årsmöte hölls onsdagen den 17 mars 2013 i sammanträdesrummet Gottne, Nygatan 18.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes
Dagny Skyttberg och Carin Westman.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhets-
berättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade
på ett underskott för verksamhetsåret 2012.
Föreningens ekonomi är god.

En ny sektion inrättades; sportfiskesektion.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2011/2012
var 3 336 st (-189 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma
för år 2013.

Följande val skedde:
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Anders Hellström, bildning
Maria Nylander, välfärd
omval
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
Gunilla Edman, kommunledningsförv
Ulrica Almén, Miva
omval
omval
valberedning Hanna Lif, kommunledningsförv
Kerstin Nordin, kommunledningsförv

omval
omval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu