IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2014


IF ÖKA:s årsmöte hölls torsdagen den 3 april 2014 på Café UH.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Dagny Skyttberg och Carin Westman.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhetsberättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade på ett underskott för verksamhetsåret 2013. Föreningens ekonomi är dock god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2013/2014
var 3 257 st (-79 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma för år 2014.

Följande val skedde:
IF ÖKA:s ordförande och
styrelsens ordförande
för en tid av två år
Arnold Eriksson, kommunledningsförv omval
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Kerstin Eriksson, konsult och service
Ulla Berglund, konsult och service
omval
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
Gunilla Edman, kommunledningsförv
Ulrica Almén, Miva
omval
nyval
sektionsordförande
för en tid av två år
Carina Holmgren, friluftssektion
Peter Blomqvist, golfsektion
Ulla Berglund, vattenträningssektion
Claes Ödmark, sportfiskesktion
omval
nyval
omval
omval
två revisorer jämte en
suppleant för en tid
av två år
Åke Westin, kommunledningsförv
Marianne Westling, bildning
Dagny Skyttberg, konsult och service
omval
nyval
omval
valberedning Hanna Lif, kommunledningsförv
Kerstin Nordin, kommunledningsförv

omval
omval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu