IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2015


IF ÖKA:s årsmöte hölls måndagen den 30 mars 2014 i matsalen på Kronan.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Dagny Skyttberg och Carin Westman.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhetsberättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade på ett underskott för verksamhetsåret 2014. Föreningens ekonomi är dock god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2014/2015
var 3 182 st (-75 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma för år 2015.

Följande val skedde:
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Anders Hellström, bildningsförvaltningen
Maria Nylander, välfärdsförvaltningen
omval
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
Gunilla Edman, kommunledningsförv
Ulrica Almén, Miva
omval
nyval
fyllnadsval av
sektionsordförande
för golfsektionen för
en tid av ett år
Kjell Yngvér, samhällsbyggnad nyval
valberedning Hanna Lif, kommunledningsförv
Kerstin Nordin, kommunledningsförv

omval
omval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu