IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2016


IF ÖKA:s årsmöte hölls onsdagen den 6 april
2016 på stadshuset Kronan.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Bo Edman och Carin Westman.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhetsberättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade på ett överskott på 1543 kr för verksamhetsåret 2015. Föreningens ekonomi är god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2013/2014
var 3 050 st (-132 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma för år 2016.

Bo Edman visade bilder från Huggsjöstugan och sportfiskeaktiviteterna under året.

Årsmötet avslutades med kaffe och semlor.

Följande val skedde:
IF ÖKA:s ordförande och
styrelsens ordförande
för en tid av två år
Arnold Eriksson, kommunledningsförv omval
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Gunilla Edman, kommunledningsförv
Ulrica Almén, Miva
tidigare
suppleanter
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
Kerstin Eriksson, konsult och service
Åsa Kallin, samhällsbyggnad
tid. ledamot
nyval
sektionsordförande
för en tid av två år
Carina Holmgren, friluftssektion
Kjell Yngvér, golfsektion
Anne-Christine Lidholm,
vattenträningssektion
Arne Ögren, sportfiskesktion
omval
omval
nyval

nyval
två revisorer jämte en
suppleant för en tid
av två år
Åke Westin, kommunledningsförv
Marianne Westling, bildning
Robin Wänstedt, kommunledningsförv
omval
nyval
omval
valberedning Hanna Lif, kommunledningsförv
Kerstin Nordin, kommunledningsförv

omval
omval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu