IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2017


IF ÖKA:s årsmöte hölls onsdagen den 5 april
2017 på stadshuset Kronan.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Anders Lundström och Carin Westman.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhetsberättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade på ett överskott på
60 000 kr för verksamhetsåret 2016. Föreningens ekonomi är god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2015/2016
var 3 100 st (+50 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma för år 2017.

Gunilla Edman visade ett bildspel om Årets friluftskommun Örnsköldsvik.

Årsmötet avslutades med kaffe och semlor.

Följande val skedde:
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Anders Hellström, Bildning
Maria Nylander, Välfärd
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
Kerstin Eriksson, Konsult och service
Anders Lundström, Samhällsbyggnad
omval
nyval
sektionsordförande
för en tid av ett år
Kjell Yngvér, golfsektion
omval
valberedning Hanna Lif, Kommunledningsförv
Annika Snöberg, Kommunledningsförv

omval
nyval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu