IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2018


IF ÖKA:s årsmöte hölls tisdagen den 10 april
2018 på stadshuset Kronan.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Bo Edman och Carin Westman.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhetsberättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade på ett överskott på 945 kr för verksamhetsåret 2015. Föreningens ekonomi är god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2016/2017
var 3 000 st (-100 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma för år 2018.

Bo Edman visade bilder från Huggsjöstugan och sportfiskeaktiviteterna under året.

Årsmötet avslutades med smörgåstårta.

Följande val skedde:
IF ÖKA:s ordförande och
styrelsens ordförande
för en tid av två år
Arnold Eriksson, kommunledningsförv omval
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Gunilla Edman, kommunledningsförv
Ulrica Almén, Miva
omval
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
Anders Lundström, samhällsbyggnad
Matilda Söderlind, konsult och service
omvalt
nyval
sektionsordförande
för en tid av två år
Friluftssektion: vakant
Golfsektion: Mattias Persson
Sportfiske: Arne Ögren
Vattenträning: Jenni Koskela

nyval
omval
nyval
två revisorer jämte en
suppleant för en tid
av två år
Åke Westin, kommunledningsförv
Marianne Westling, bildning
Robin Wänstedt, kommunledningsförv
omval
nyval
omval
valberedning Hanna Lif, kommunledningsförv
Annika Snöberg, kommunledningsförv

omval
omval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu