IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2019


IF ÖKA:s årsmöte hölls tisdagen den 9 april
2019 på stadshuset Kronan.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Bo Edman och Carin Westman.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhetsberättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade på ett överskott på 26 279 kr för verksamhetsåret 2018. Föreningens ekonomi är god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2017/2018
var 2 892 st (-108 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma för år 2019.

Årsmötet avslutades med smörgåstårta.

Följande val skedde:
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Maria Nylander, välfärdsförvaltningen
Anders Hellström, bildningsförvaltn.
omval
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
Anders Lundström, samhällsbyggnad
Matilda Söderlind, konsult och service
omvalt
nyval
fyllnadsval sektionsordförande
för en tid av ett år
Friluftssektion: Olivia Holmbom
Sportfiske: Sune Westberg
nyval
nyval
revisor för en tid av ett år Robin Wänstedt, kommunledningsförv nyval
valberedning Hanna Lif, kommunledningsförv
Annika Snöberg, kommunledningsförv

omval
omval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu